maart 2020 Gent

Woensdag 18 maart 2020
Station Gent-Sint-Pieters – Station Gent-Dampoort, 29 km sportief
Langs Leie en Schelde, door het hart van Gent
Tochtbegeleiding Johan Vereecke, Gent
Contact Roland Vansteelandt, Oostende 0479 55 43 43; roland@midweekstappen.be en op de stapdag Jaak Perneel 0468 18 62 92, jacquesperneel@telenet.be 

Bekijk hier een fotoreeks

Voormiddag
We vertrekken aan het Sint-Pietersstation.
Op het plein voor de hoofdingang zien we een kunstwerk dat de samenvloeiing van Leie en Schelde symboliseert. Via het Natuurpark Overmeers gaan we op zoek naar de Leie die we vinden in de buurt van de Sneppebrug en het recreatiegebied Blaarmeersen. Vanaf daar volgen we de Leie (althans één van de armen ervan) en tegelijk ook de GR 128 tot in het centrum van Gent. Aan de Graslei verlaten we het GR-tracé, maar we blijven de rivier volgen. In de buurt van de Vrijdagmarkt moeten we ze even verlaten maar we vinden ze snel terug bij de Kromme Wal. We volgen ze verder in haar wijde bocht rond het stadscentrum en vlakbij Portus Ganda bereiken we de samenvloeiïng met de Schelde. Deze verbinding van beide waterlopen is pas in 2018 hersteld door het openleggen van de Reep, een stuk van de Nederschelde dat sinds de jaren ’60 was gedempt ten voordele van koning auto (en wegens de sterke watervervuiling). We zien hier ook de Scaldissluis die nodig is om het niveauverschil tussen de Leie en de Nederschelde (1,20 m op die plaats) te overbruggen. Deze Nederschelde is overigens ook maar één van de drie armen van de Schelde die rond en door Gent stromen. 

Vanaf hier volgen we de Schelde langs de Visserij. Parallel aan de natuurlijke waterloop werd hier in de achttiende eeuw een kanaal gegraven (de Visserijvaart). We bereiken het punt waar twee Scheldearmen met mekaar worden verenigd, onder de drukke stadsring. Via een fiets- en voetgangersbrug steken we de stroom over en we wandelen door het Keizerpark terug naar de Schelde-oever die we nu een heel eind zullen volgen. Op de plaats van de huidige nieuwbouwwijk met woningen, kantoren en het Stadsarchief (de Zwarte Doos) bevond zich tot het midden van de vorige eeuw een belangrijke industriële site met het metaalbedrijf Arbed. Verder komen we aan het zogenaamde Gentse Zwin, zo genoemd omdat hier door de getijdenwerking een bijzondere vegetatie met bijhorende fauna is ontstaan. De Vlaamse Waterweg wil verder stroomafwaarts een sluis bouwen, dit gedeelte van de Schelde uitbaggeren en geschikt maken voor de pleziervaart. Natuurliefhebbers willen de getijdenwerking verder haar werk laten doen en dit stuk natuur bewaren. Langs de Scheldedijk bereiken we de Gentbrugse Meersen, een gebied dat de voorbije jaren door de Stad Gent en Natuurpunt is ontwikkeld tot een belangrijk natuurgebied. We verlaten de Scheldedijk om onze stappen te richten naar het café Boer Janssens waar we honger en dorst kunnen stillen. 

Middag
Café Boer Janssens, Boer Janssensstraat 15, 9050 Gentbrugge. Deze plek werd honderd jaar geleden ook reeds bezocht door stedelingen op zoek naar landelijke recreatie, maar ze was tevens het decor van een tragische moord in de jaren ’20 van vorige eeuw. Meer informatie hierover in de menukaart van het café.

Namiddag
We zagen de E17 al een tijdje liggen en nu gaan we onder het viaduct door naar het zuidelijk gedeelte van de Gentbrugse Meersen die we doorkruisen om zo Heusdenbrug te bereiken. Via de andere oever van de Schelde stappen we een eindje stroomopwaarts, terug richting Gent. Nog voor het viaduct van de E17 verlaten we de dijk en stappen in de richting van het Damslootmeer dat een stuk natuurgebied omvat, maar tevens wordt gebruikt voor watersport. De Damsloot is ook één van de vele zijarmen van de vroeger sterk meanderende Schelde. Even verder vinden we de GR 128 terug en volgen deze over de brug van de E17 naar het natuurgebied van de Damvallei. Langs de oever van het meer bereiken we de dorpskern van Destelbergen. We dwarsen de N 445 en wandelen door een groene residentiële buurt naar het kasteel Succa. Aan de rand van het kasteeldomein vinden we het Bergenkruis, een klein bedevaartsoord waar de bankjes uitnodigen tot mentale en fysieke verpozing. We vervolgen onze weg langs het tracé van de GR, zoveel mogelijk door het groen, ondermeer langs het sport- en recreatiecomplex Rozebroeken, maar stilaan ook meer door woonbuurten. Zo bereiken we Sint-Amandsberg waar we nog het Groot Begijnhof doorkruisen en tenslotte aankomen aan het treinstation Gent-Dampoort